Manifest

Zorg voor de zorg!

Willen we goede zorg blijven geven in Nederland, dan moet er iets gebeuren. Door een hoge werkdruk in combinatie met een groot tekort aan zorgprofessionals op alle niveaus hebben we te maken met een schrikbarend hoog ziekteverzuim.
Zorg in Actie is een groep van inmiddels ruim 31.000 zorgprofessionals uit alle lagen en sectoren van de zorg: van ongeschoold tot universitair opgeleid uit thuiszorg, verpleeghuiszorg, gehandicaptenzorg, wijkzorg, kraamzorg, jeugdzorg, huisartsenzorg, ziekenhuis en GGZ.
We willen ons samen sterk maken voor de zorg en doen de oproep:

“Gaat de zorg je aan het hart, zorg dan nu voor de zorg!”

Zorg in Actie doet daarom een oproep aan werkgeversorganisaties, vakbonden en politici: Het is tijd om in actie te komen, laten we dat samen doen!

Het volgende is nodig:

1. Naleving CAO’s

CAO’s worden op veel plekken met voeten getreden.
Zorg in Actie vraagt daarom dat er scherp toegezien gaat worden op het naleven van bestaande CAO’s

2. Zorg voor minder werkdruk

Het ziekteverzuim in de zorg is schrikbarend hoog en blijft stijgen. Als we niets doen, zal het ziekteverzuim toenemen en wordt de werkdruk voor de zorgprofessional op de werkvloer nog hoger.
Zorg in Actie vraagt daarom om de volgende maatregelen: meer handen aan de bedden en op de werkvloer, ruimere indicering van zorg, minder administratie.

3. Zorg voor hogere salarissen

Het salaris van zorgprofessionals blijft al jaren achter bij gelijk geschoolde professionals uit andere publieke sectoren.
Zorg in Actie vraagt daarom om de volgende maatregelen: salarissen worden aangepast naar marktconforme waarden. Het salaris van een zorgprofessional wordt gelijk getrokken met gelijk geschoolden uit andere publieke sectoren.

Om deze doelen te behalen stelt Zorg in Actie het volgende voor:

Op initiatief van Zorg in Actie vormen we samen met werkgeversorganisaties en vakbonden één front om samen op te trekken en deze doelen te behalen. Zo kunnen we gepaste druk uitoefenen op de politiek, die immers verantwoordelijk is voor het beschikbaar stellen van benodigde budgetten voor het verlagen van de werkdruk en verhogen van de salarissen.
Wanneer deze doelen niet naar tevredenheid opgepakt worden, zullen we in overleg met de vakbonden en werkgeversorganisaties overgaan tot passende acties.

Het is vijf voor twaalf.
Zorg voor de zorg!

Help Zorg in Actie om dit manifest te verspreiden!
Download het manifest hier.

Advertentie