Home

Marijke Volgers is ambulant begeleider in de GGZ.
Ze is de initiatiefnemer van Zorg in Actie.

Ruim 27.000 Zorgprofessionals staan al op voor de zorg!

De zorg in Nederland staat onder hoge druk en problemen stapelen zich op. Steeds meer mensen krijgen niet meer de zorg die ze nodig hebben. Zorg in Actie maakt zich daarom hard voor naleving van bestaande CAO’s, lagere werkdruk en hogere salarissen om zodoende goede zorg te kunnen waarborgen.

Zorg in Actie is er voor alle (aankomende) zorgprofessionals op de werkvloer:

​Huishoudelijk medewerkers, Verzorgenden, Verpleegkundigen, Helpenden, Begeleiders uit de ouderenzorg gehandicaptenzorg, thuiszorg, kraamzorg, jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke zorg en de ziekenhuizen.